Μαθήματα Γαλλικών

 

Τα μαθήματα παραδίδονται από έμπειρους καθηγητές, απόφοιτους της Σχολής Γαλλικής γλώσσας και Φιλολογίας και πραγματοποιούνται είτε δια ζώσης είτε διαδικτυακά.

1. Πώς γίνονται τα μαθήματα;
Τα μαθήματα διεξάγονται δια ζώσης ή μέσω διαδικτύου, είτε ατομικά είτε σε μικρά γκρουπ(2-3 ατόμων).

2. Τι είναι τα διαδικτυακά μαθήματα και πως πραγματοποιούνται;
Τα Διαδικτυακά μαθήματα δίνουν τη δυνατότητα να πραγματοποιείται η διδασκαλία οπουδήποτε βρίσκεστε, με μόνη προϋπόθεση να διαθέτετε λογαριασμό στο Skype και καλή σύνδεση στο διαδίκτυο.
Στην περίπτωση των διαδικτυακών μαθημάτων, ο καθηγητής και ο μαθητής επικοινωνούν μεταξύ τους με την χρήση κάμερας και μικροφώνου.
Οι μαθητές παρακολουθούν το μάθημα έχοντας την άνεση του χώρου και προσαρμοσμένοι στις δυνατότητες του χρόνου τους.

3. Ποιος μπορεί να παρακολουθήσει τα μαθήματα;
Μαθητές όλων των ηλικιών.

4. Τι είδους μαθήματα και σειρές μαθημάτων παρέχονται;
Εκμάθηση της γαλλικής γλώσσας και προετοιμασία εξετάσεων, για όλα τα επίπεδα.

5. Τι περιλαμβάνουν τα μαθήματα:

  • Πλήρης σειρά μαθημάτων (ύλη, βιβλία και εργασίες)
  • Γραμματική
  • Λεξιλόγιο
  • Εκθέσεις
  • Ακουστικό υλικό
  • Προφορικό λόγο

6. Πως μπορώ να δηλώσω ενδιαφέρον για ένα μάθημα και ποια είναι η διαδικασία κατόπιν;
Επικοινωνείτε μαζί μας μέσω της φόρμας επικοινωνίας που υπάρχει στο site, δίνοντάς μας τα στοιχεία επικοινωνίας σας και ενημερώνοντάς μας για το είδος μαθήματος που επιθυμείτε να παρακολουθήσετε.

 

Τηλέφωνο επικοινωνίας: 693 7980551

Share This