Πτυχία Γαλλικών

 

Τα διπλώματα της γαλλικής γλώσσας (DELF/DALF), χορηγούνται από το γαλλικό Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και είναι αναγνωρισμένα από το Ανώτατο Συμβούλιο Επιλογής Προσωπικού (ΑΣΕΠ) είναι τα παρακάτω:

Επίπεδα Πτυχίου DELF

DELF Επίπεδο Α1: πιστοποιεί τις πρώτες γνώσεις της γαλλικής γλώσσας σε ένα στοιχειώδες επίπεδο που καθιστά δυνατή την απλή επικοινωνία σε οικείες και καθημερινές καταστάσεις.

DELF Επίπεδο Α2: πιστοποιεί το στοιχειώδες επίπεδο γνώσης της γαλλικής γλώσσας στην επικοινωνία μέσω απλών και συνηθισμένων διαλόγων, που απαιτούν μία απλή συζήτηση σε οικεία και τρέχοντα θέματα.

DELF Επίπεδο Β1: πιστοποιεί ένα επίπεδο ικανοτήτων στην αντιμετώπιση των προβλημάτων της καθημερινότητας: γνώση λεξιλογίου περίπου 2000 λέξεων και βασικών γραμματικών γνώσεων, ικανότητα κατανόησης και συμμετοχής σε συζητήσεις θεμάτων της επικαιρότητας, ικανότητα προφορικής και γραπτής παρουσίασης πληροφοριών και κειμένων σε θέματα της καθημερινής ζωής.

DELF Επίπεδο Β2: πιστοποιεί την καλή γνώση της καθομιλουμένης γαλλικής γλώσσας που καθιστά δυνατή τη σωστή γραπτή και προφορική έκφραση σε πληθώρα θεμάτων.

Πτυχίο Sorbonne

Η Υπηρεσία Εξετάσεων για τους μη Γαλλόφωνους του Πανεπιστημίου της Σορβόννης, λειτουργεί με νομοθετικό διάταγμα από το 1959 και προτείνει εξετάσεις οι οποίες πιστοποιούν τις γνώσεις επί της Γαλλικής γλώσσας, της Γαλλικής λογοτεχνίας και του Γαλλικού πολιτισμού. Το Πανεπιστήμιο της Σορβόννης (Παρίσι IV) έχει το δικαίωμα από το 1961 να εκδίδει τρία διπλώματα (Sorbonne C1 , C2 , C2++) .

Επίπεδα του πτυχίου Sorbonne:

Sorbonne B1

Sorbonne B2: Από τον Μάιο του 2007 το Πανεπιστήμιο της Σορβόννης δημιούργησε ένα νέο πτυχίο που απευθύνεται σε όλους τους υποψηφίους το επίπεδο των οποίων είναι αυτό του Delf – B1. Έχει την ίδια αναγνώριση με το Delf – B2 και οι κάτοχοί του μπορούν να αποκτήσουν το Sorbonne I δίνοντας μόνο την λογοτεχνία.

 

Share This